Operat szacunkowy a opinia o wartości nieruchomości - jaka różnica?

Operat szacunkowyto dokument sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadający elementy składowe określone przez ,,Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego''. W operacie rzeczoznawca szacuje wartość nieruchomości. Uprawnieni do sporządzania operatów są wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi, czyli osoby które posiadają odpowiednie wykształcenie związane z wyceną nieruchomości oraz zdały egzamin państwowy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych.
Opinia o wartości nieruchomości może być sporządzona przez każdą osobę(nawet nie posiadającą w tym temacie wiedzy).