O Mnie

Kancelaria EP Wycena prowadzona jest przez mgr Ewelinę Pustą, rzeczoznawcę majątkowego (nr uprawnień 6756) , absolwentkę Uniwersytetu Łódzkiego , członka Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi.
Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, Banków oraz Klientów indywidualnych w zakresie wyceny nieruchomości i analizy rynku nieruchomości, jak również sporządzania raportów o nieruchomościach.
 Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi związane z procesem wyceny majątku. Dzięki wysokim standardom obsługi, doświadczeniu i kierowaniu się etyką zawodową zapewniamy swoim klientom najwyższy poziom oferowanych usług . W swoich działaniach kierujemy się bezstronnością i zapewniamy przestrzeganie zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem. Proces szacowania wartości poprzedzony jest wizją lokalną, rzetelną analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Nasze operaty szacunkowe spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne i standardy zawodowe, charakteryzują się również dużą estetyką i czytelnością.