Blog

Jaka jest wartość twojej nieruchomości?

Różnice w wartości nieruchomości wynikają z wielu cech, które uzależnione są głównie od jej typu i przeznaczenia. Inne cechy wpływają na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub zabudowanych, które dodatkowo różnią się przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium. Inne cechy będą ważne dla nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, komercyjnym, leśnym czy rolnym.

Operat szacunkowy a opinia o wartości nieruchomości - jaka różnica?

Operat szacunkowy to dokument sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadający elementy składowe określone przez ,,Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego''.