Rzeczoznawca Łódź - wycena działki wycena mieszkania wycena domu wycena służebności

Kancelaria EP Wycena Rzeczoznawca Majątkowy Łódź 

Ewelina Pusta

Nasz cel- profesjonalizm i zadowolenie klientów

Kancelaria EP Wycena - Rzeczoznawca Majątkowy Ewelina Pusta świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych: wycena nieruchomości oraz badanie i analiza rynku w Łodzi i okolicach, doradztwo w zakresie nieruchomości oraz sporządzanie raportów o nieruchomościach, a także wycena wartości służebności przesyłu.

Operat szacunkowy - czy opinia o wartości? Zobacz blog i rozwiej swoje wątpliwości

Kancelaria EP Wycena prowadzona jest przez mgr Ewelinę Pustą, rzeczoznawcę majątkowego (nr uprawnień 6756) , absolwentkę Uniwersytetu Łódzkiego , członka Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi.
Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, Banków oraz Klientów indywidualnych w zakresie wyceny nieruchomości i analizy rynku nieruchomości, jak również sporządzania raportów o nieruchomościach.
 Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi związane z procesem wyceny majątku. Dzięki wysokim standardom obsługi, doświadczeniu i kierowaniu się etyką zawodową zapewniamy swoim klientom najwyższy poziom oferowanych usług . W swoich działaniach kierujemy się bezstronnością i zapewniamy przestrzeganie zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem. Proces szacowania wartości poprzedzony jest wizją lokalną, rzetelną analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Nasze operaty szacunkowe spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne i standardy zawodowe, charakteryzują się również dużą estetyką i czytelnością.

Przygotowujemy wyceny nieruchomości położonych w Łodzi i okolicach:

- Łódź, Pabianice, Rzgów, Andrespol, Zgierz, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki

- powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński, zgierski, poddębicki

Czym się zajmujemy:

 • wycena(operat szacunkowy)

  lub opinia o wartości nieruchomości
 • analiza rynku nieruchomości
 • badanie trendów cenowych
 • analiza cen transakcyjnych na lokalnym rynku
 • analiza dotycząca możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanej inwestycji

Oferujemy wycenę:

 • działki niezabudowanej
 • działki zabudowanej
 • lokalu mieszkalnego i usługowego
 • domu jednorodzinnego i innych budynków
 • obiektów przemysłowych (magazynowe, produkcyjne)
 • obiektów komercyjnych
 • działki rolnej i leśnej
 • ograniczonego prawa rzeczowego- służebność przesyłu (odszkodowanie za zajęcie pasa gruntu)

Cele wyceny:

 • kupno, sprzedaż, zamiana, zniesienie współwłasności
 • sprawozdania finansowe
 • wycena podatkowo – skarbowa
 • negocjacje cen z potencjalnym  nabywcą
 • wycena do postępowanie sądowego  i komorniczego
 • ustalenie wysokości podatku od spadku lub darowizny
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • opłata planistyczna( adiacencka)
 • wartość opłaty wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
 • odszkodowanie za zajęcie pasa działki pod urządzenie przesyłowe
 • inne celów

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego jest określone w umowie z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości, oraz porad i konsultacji nie jest determinowany wartością nieruchomości.
Czynniki wpływające na koszt sporządzenia wyceny:

 • charakter, wielkość i rodzaj części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakład pracy i czas niezbędny do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości
 • termin i warunki wykonania czynności szacunkowych,
 • kompletność przekazywanej rzeczoznawcy majątkowemu dokumentacji nieruchomości
 • koszty ponoszone przez rzeczoznawcę w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i pozyskanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)
 • stopień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny nieruchomości w momencie jej rozpoczynania.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. Przy wycenie kilku nieruchomości w tej samej lokalizacji istnieje możliwość ustalenia niższej ceny za pojedynczą wycenę.

Kancelaria EP Wycena jest płatnikiem Vat i za wykonane opracowania wystawia fakturę z VAT.

Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt wyceny Państwa nieruchomości proszę o:

Kontakt telefoniczny  698 39 17 17 lub kontakt mailowy na adres: ep.wycena@gmail.com


Jaka jest wartość  twojej nieruchomości?

Co decyduje o tym, że z pozoru podobne nieruchomości osiągają różne ceny?

Różnice w wartości nieruchomości wynikają z wielu cech, które uzależnione są głównie od jej typu i przeznaczenia. Inne cechy wpływają na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub zabudowanych, które dodatkowo różnią się przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium. Inne cechy będą ważne dla nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, komercyjnym, leśnym czy rolnym. 

Rzeczoznawca Majątkowy Ewelina Pusta

90-510 Łódź, ul. Zamenhofa 14/10
NIP: 7282522491
Regon: 100729815

Tel. : +48 698 39 17 17
Email: ep.wycena@gmail.com

Przydatne źródła:

Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Kancelaria Rzeczoznawstwa Majątkowego w Łodzi