Nasz cel- profesjonalizm i zadowolenie klientów

Kancelaria EP Wycena - Rzeczoznawca Majątkowy Ewelina Pusta świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych: wycena nieruchomości oraz badanie i analiza rynku w Łodzi i okolicach, doradztwo w zakresie nieruchomości oraz sporządzanie raportów o nieruchomościach, a także wycena wartości służebności przesyłu.

Czym się zajmujemy:

 • wycena(operat szacunkowy) lub opinia o wartości nieruchomości
 • analiza rynku nieruchomości
 • badanie trendów cenowych
 • analiza cen transakcyjnych na lokalnym rynku
 • analiza dotycząca możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanej inwestycji

Oferujemy wycenę:

 • działki niezabudowanej
 • działki zabudowanej
 • lokalu mieszkalnego i usługowego
 • domu jednorodzinnego i innych budynków
 • obiektów przemysłowych (magazynowe, produkcyjne)
 • obiektów komercyjnych
 • działki rolnej i leśnej
 • ograniczonego prawa rzeczowego- służebność przesyłu (odszkodowanie za zajęcie pasa gruntu)

Cele wyceny:

 • kupno, sprzedaż, zamiana, zniesienie współwłasności
 • sprawozdania finansowe
 • wycena podatkowo – skarbowa
 • negocjacje cen z potencjalnym  nabywcą
 • wycena do postępowanie sądowego  i komorniczego
 • ustalenie wysokości podatku od spadku lub darowizny
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • opłata planistyczna( adiacencka)
 • wartość opłaty wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
 • odszkodowanie za zajęcie pasa działki pod urządzenie przesyłowe
 • inne celów

Blog

Jaka jest wartość twojej nieruchomości?

Różnice w wartości nieruchomości wynikają z wielu cech, które uzależnione są głównie od jej typu i przeznaczenia. Inne cechy wpływają na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub zabudowanych, które dodatkowo różnią się przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium. Inne cechy będą ważne dla nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, komercyjnym, leśnym czy rolnym.

Operat szacunkowy a opinia o wartości nieruchomości - jaka różnica?

Operat szacunkowy to dokument sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadający elementy składowe określone przez ,,Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego''.