Cennik

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego jest określone w umowie z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny nieruchomosci, oraz porad i konsultacji nie jest determinowany wartością nieruchomości.
Czynniki wpływające na koszt sporządzenia wyceny:

  • charakter, wielkość i rodzaj części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakład pracy i czas niezbędny do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości
  • termin i warunki wykonania czynności szacunkowych,
  • kompletność przekazywanej rzeczoznawcy majątkowemu dokumentacji nieruchomości
  • koszty ponoszone przez rzeczoznawcę w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i pozyskanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)
  • stopień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny nieruchomości w momencie jej rozpoczynania.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. Przy wycenie kilku nieruchomości w tej samej lokalizacji istnieje możliwość ustalenia niższej ceny za pojedynczą wycenę.

Kancelaria EP Wycena jest płatnikiem Vat i za wykonane opracowania wystawia fakturę z VAT.

Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt wyceny Państwa nieruchomości proszę o:

Kontakt telefoniczny  698 39 17 17 lub kontakt mailowy na adres: ep.wycena@gmail.com