Oferta

Przygotowujemy wyceny nieruchomości położonych w Łodzi i okolicach:

- Łódź, Pabianice, Rzgów, Andrespol, Zgierz, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki

- powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński, zgierski, poddębicki


Wykonujemy

 • wyceny i opinie o wartości nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości
 • badanie trendów cenowych
 • analiza cen transakcyjnych na lokalnym rynku
 • analizy dotyczące możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanej inwestycji

Wyceniamy

 • działki niezabudowane
 • lokale mieszkalne i usługowe
 • domy jednorodzinne i inne budynki
 • obiekty przemysłowe (magazynowe, produkcyjne)
 • obiekty komercyjne
 • działki rolne i leśne
 • ograniczone prawa rzeczowe- służebność przesyłu