Jaka jest wartość twojej nieruchomości?

Definicja mówi, że” wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, przy założeniu, że strona kupująca i sprzedająca są od siebie niezależne oraz nie działają w sytuacji przymusowej mając stanowczy zamiar zawarcia umowy sprzedaży. Istotne jest także, czy upłynął wystarczający czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku oraz do wynegocjowania warunków transakcji”.

 

Co decyduje o tym, że z pozoru podobne nieruchomości osiągają różne ceny?

 

Różnice w wartości nieruchomości wynikają z wielu cech, które uzależnione są głównie od jej typu i przeznaczenia. Inne cechy wpływają na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub zabudowanych, które dodatkowo różnią się przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium. Inne cechy będą ważne dla nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, komercyjnym, leśnym czy rolnym.

 

Waga poszczególnych cech jest ściśle uzależniona od preferencji podmiotów funkcjonujących na lokalnym rynku. Zazwyczaj najbardziej istotną cechą nieruchomości jest lokalizacja i sąsiedztwo. Godny podkreślenia jest fakt, iż w inny sposób postrzegana będzie atrakcyjność lokalizacji w kontekście przeznaczenia nieruchomości. Na przykład dla nieruchomości o funkcji mieszkalnej preferowane jest położenie w pobliżu terenów zielonych w cichej okolicy, z kolei dla lokali usługowych preferowana jest lokalizacja przy ruchliwym trakcie, gdzie zapewne będzie również głośno.

 

Oceniając lokalizację zwraca się również uwagę na bliskość obiektów użyteczności publicznej, parków, placów zabaw, jaka jest dostępność komunikacyjna, obecność przystanków komunikacji masowej (tramwaje, autobusy).

 

Pod pojęciem sąsiedztwa najczęściej rozumiemy bezpośrednie otoczenie nieruchomości( bliskość dużych i uciążliwych zakładów, jacy ludzie zamieszkują obok, czy zdarzają się częste interwencje policji, kradzieże, poziom bezpieczeństwa w pobliżu).

 

Determinantem ceny nieruchomości jest również stan techniczny, standard i stan jej zagospodarowania. W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na styl architektoniczny, gdyż w tej dziedzinie mamy do czynienia z pewnego rodzaju modą na określonego typu kształt budynku czy rodzaj użytych materiałów wykończeniowych(np. w latach 90-tych modnym wykończeniem elewacji był siding, który aktualnie nie jest pożądany). Ponadto w ostatnich latach pojawiło się wiele rozwiązań technicznych, w które wyposaża się tzw. domy inteligentne. Są to między innymi systemy umożliwiające zdalne włączanie i wyłączanie różnych urządzeń z pozycji telefonu komórkowego, bądź programowanie aby same się włączały w określonych godzinach, systemy rekuperacji, zautomatyzowane bramy, rolety, czujniki ruchu uruchamiające światło, czujniki bezpieczeństwa( poziomu gazu czy dymu), czujniki ruchu połączone z kamerami i alarmem itp.

 

Pod względem formalnym ważne jest czy nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, czy posiada księgę wieczystą, czy jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi

Kolejnym czynnikiem cenotwórczym jest powierzchnia. W tej kwestii na rynku nieruchomości rysuje się trend, który pokazuje, że wraz ze wzrostem powierzchni obniża się jednostkowa cena metra kwadratowego lokalu. Wyjątkiem od tej zasady są aktualnie ekskluzywnie wykończone apartamenty z panoramicznym widokiem położone na najwyższych piętrach w dużych miastach.